Általános szerződési feltételek | Befancy webáruház
 
 

BelépésRegisztráció
Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a befancy.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Digital Inspiration Online Kft.

Székhely: 3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12.1. ép.

Levelezési cím: 3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12.1. ép.

Képviselő neve: Gyöngyösi Edit

Cégjegyzékszám: 12-09-008619

Bejegyző bíróság neve: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24691682-2-12

Közösségi adószám: HU24691682

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

Számlaszám: 10702064-69796274-51100005

E-mail: info@befancy.hu

3. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A befancy.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a Szolgáltató és a Felhasználók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termékek leírásában találja meg részletesen. A termékek fényképén látható színek tájékoztató jellegűek, azoktól a termékek tényleges színe megjelenítő eszköz beállításaitól függően árnyalatban eltérhet. Az esetleges elírásokért, téves adatokért, színbeli eltérésekért felelősséget nem vállalunk!

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áruházunkban szereplő kínálat naprakész legyen, azonban előfordulhatnak a kínálatunkban olyan termékek, melyek már nem beszerezhetők. Ha egy megrendelt termék nem beszerezhető, erről a Felhasználót értesítjük.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár mely nem tartalmazza a szállítási költséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a termékek árának megváltoztatására, azonban ez a már leadott megrendelésekre nem vonatkozik. A termékek kosárba helyezése nem jelenti a termék adott áron való lefoglalását, kizárólag a rendelés véglegesítése. Az egyes megrendelésekben szereplő termékek ára minden esetben a rendelés véglegesítésének pillanatában érvényes vételár.
A megrendelt termékeket a vásárlási folyamat során kiválasztott módon juttatjuk el a vásárlókhoz. A fizetendő szállítási díjról a rendelési folyamat során valamint a visszaigazoló leveleinkben tájékoztatjuk vásárlóinkat.

A szerződés a Megveszem gombra kattintással válik véglegessé.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás, vélemény) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni kizárólag a jogtulajdonosok engedélyével lehet.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékmegtekintési, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon megrendelést leadni regisztráció nélkül vagy előzetes regisztrációt követően lehetséges. A regisztráció nélküli vásárlások esetén a Szolgáltató kizárólag a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kéri és tárolja. A Felhasználó a regisztrációjának törlését az info@befancy.hu e-mail címre küldött e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Felhasználó a Megveszem gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: az automatikus visszaigazoló e-mailben) hibás adatot észlel kérjük azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül jelezze a Szolgáltató felé.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a Felhasználó megrendelését. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt terméke(ke)t nem köteles átvenni. Kivételt képez ez alól, ha a visszaigazolás hibásan megadott adatok (e-mail cím, telefonszám) miatt nem jut el a Felhasználóhoz.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott vásárlói adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés azonosítóját, valamint ezen felül - amennyiben vannak - a Felhasználó és a Szolgáltató rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A megrendelés leadásakor automatikusan küldött e-mail nem minősül visszaigazolásnak, csupán a rendelés Szolgáltató rendszerében történő rögzítésének tényéről tájékoztat.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az annak visszaigazolt állapotúvá válásáról küldött e-mail elküldésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan papír alapon nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató minden egyes megrendelésről számlát állít ki. A kiállított számlát .pdf formátumban a Felhasználó által a rendelés rögzítésekor, vagy regisztrációval történő vásárlás esetén a regisztrációkor megadott e-mail címére e-mailben küldi ki a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával és a rendelés leadásával elektronikus számla kiállításához kifejezett hozzájárulását és beleegyezését adja. A Felhasználónak lehetősége van a számlát cég illetve magánszemély részére kérni. Választását a rendelés leadásakor tudja bejelölni. Amennyiben cég nevére kéri a számlát, a cég adószámának megadása törvényi szabályozás értelmében kötelező. Magánszemély nevére történő számlázás esetén a számlán szereplő név nem tartalmazhatja cég nevét. Abban az esetben ha a magánszemély nevére kért számla név rovatában cég neve szerepel, a Szolgáltató a cég nevét törli a számlázási névből.

5.6. Fizetés

A befancy.hu webáruházból vásárolt termékek ellenértékének megfizetésére kizárólag magyar forintban (HUF) van lehetőség. A következó fizetési módok vehetők igénybe a honlapon történő vásárlás során:

5.6.1. Előre utalás

Ha a Felhasználó előre utalással szeretné a rendelés ellenértékét kiegyenlíteni, akkor ezt a Szolgáltató CIB banknál vezetett, 10702064-69796274-51100005 számú számlájára megteheti. Átutalással történő fizetés esetén kérjük minden esetben adja meg a rendelés azonosítót a közlemény rovatban!

A rendelés teljesítése, valamint rendelésre beszerzett termékek esetén a termék beszerzése az után kerül megkezdésre, hogy a rendelés ellenértéke a számlánkra megérkezett. Ennek hatására az eredetileg vállalt szállítási határidő módosulhat.

A Szolgáltató a fizetésről előlegszámlát állít ki és a terméket legkésőbb annak beérkezését követően haladéktalanul kiszállítja a Felhasználó részére. A szállításról a Szolgáltató e-mailben értesíti a vásárlót.

Előre utalás esetén kérjük a vételárat azt követően utalja át, hogy a rendelést munkatársunk visszaigazolta. A rendelés leadását követően küldött első levelünk nem minősül visszaigazolásnak, csupán a rendelés Szolgáltató rendszerében történő rögzítésének tényéről tájékoztat. A rendelés visszaigazolását követően a Felhasználónak 8 nap áll rendelkezésre a vételár kiegyenlítésére. Ezen időtartam leteltét követően a ki nem egyenlített rendelés törlésre kerül.

5.6.2. Átvételkor készpénzben (utánvét)

Utánvétel esetén a Felhasználó a rendelt termékek vételárát és a szállítási költséget a termék átvételekor, a futárnak készpénzben fizeti meg. Utánvételre kizárólag a 100.000 Ft rendelési érteket meg nem haladó rendelések esetén van lehetőség.

5.7. Átvételi lehetőségek, szállítás

5.7.1. Házhozszállítás

A termékek átvételére lehetőség van házhozszállítással illetve postapontra kézbesítéssel. A csomagokat a Magyar Posta Futárszolgálat (MPL) kézbesíti.

A postaköltség 30.000 Ft vásárlási értékig előre utalás esetén 950 Ft, utánvét esetén 1250 Ft, 30.000 Ft fölött előre utalás és utánvét esetén is ingyenes.

A Szolgáltató a futárszolgálatnak történő átadás várható napjáról a rendelés leadásakor tájékoztatja a vásárlót. Az így megadott időpont tájékoztató jellegű, attól eltérések előfordulhatnak.  A vásárlónak lehetősége van az eredetileg megadott időponthoz képest legfeljebb 5 munkanappal későbbi kiszállítást kérni. Amennyiben későbbi kiszállítást szeretne, kérjük a rendelés leadásakor a Megjegyzés rovatban jelezze ezirányú igényét.

A termék átvételekor kérjük vizsgálja meg, hogy a csomagolás sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6. Termékek cseréje

Cserére higiéniai okból a következő esetekben nem tudunk lehetőséget biztosítani:
- bugyi esetén
- harisnya esetén
- férfi alsónadrág, bokszer esetén
- bugyit is tartalmazó szettek esetében a teljes szettre, bugyit tartalmazó egyrészes alsóneműk (body) esetén
- fürdőruháknál abban az esetben, ha a fürdőruha bugyi részéből a higiéniai védőfólia eltávolításra került az egy szettként árult termékeknél a teljes szettre
- tanga fürdőruha alsók esetén a a higiéniai védőfólia meglététől függetlenül
- tanga alsót tartalmazó fürdőruha szettek esetén a teljes szettre, tanga egyrészes fürdőruhák esetén

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a webáruházból terméket vásárol (a továbbiakban Fogyasztó).A Fogyasztó a termék átvételét követően 14 naptári napon belül kérheti a termék cseréjét.

A Fogyasztó csere szándékát írásban, az info@befancy.hu e-mail címen, vagy a honlapon megtalálható Kapcsolat menüpontban jelezheti ügyfélszolgálatunknak. A Szolgáltató a csere szándékot a rendelés leadásakor megadott e-mail címre küldött levélben visszaigazolja. Az e-mail címben szereplő esetleges elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A bejelentés vásárlói csereigényről dokumentum letölthető innen: Csereigény bejelentő adatlap

A Fogyasztó csere esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb csere szándékának közlésétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltatónak visszajuttatni. Kérjük a csereigény bejelentő adatlapot kitöltve a visszaküldött termékkel egy csomagban küldje vissza. Ezzel meggyorsítja a csomag feldolgozását.

Postacím:
Digital Inspiration Online Kft.
3129 Lucfalva, Vörösmarty út 12.1.ép.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak a portósan (utánvéttel) visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A Szolgáltató mindent megtesz a visszaküldött csomagok átvétele érdekében, azonban kizárólag a Magyar Posta szolgáltatásával küldött csomagok átvételét tudja garantálni. Ennek oka egyrészt, hogy nem biztosítható hogy minden időpillanatban legyen az átvételre jogosult személy a megadott címen, továbbá a futárszolgálatok sajnos sok esetben téves helyszínen kísérlik meg kézbesítést így arról tudomást sem szerzünk. Ennek megfelelően kérjük a Fogyasztókat, hogy lehetőség szerint a Magyar Posta csomag szolgáltatását vegyék igénybe a visszaküldéskor.

A Szolgáltató a termék visszaérkezésekor a visszaküldött termék vételárát a Fogyasztó webáruházban vezetett egyenlegén jóváírja, melyet a Fogyasztó új rendelésnél felhasználhat.

A Szolgáltató az első csere esetén az eredeti vásárláskor esetlegesen megfizetett postaköltséget is jóváírja. Ha a Fogyasztó a csereterméket is cserélni szeretné, a második cserétől kezdődően a Szolgáltató a csererendelésben szereplő postaköltséget kiszámlázza.

Mivel árukészletünk változó, ezért a cseretermékek kiválasztása kizárólag új rendelés leadásával lehetséges. Amennyiben a Fogyasztó a visszaküldöttel azonos terméket választ (méretcsere), a cseretermékért levont ár az eredeti rendelés leadásakor érvényes ár lesz. Ez az azonos típusú, eltérő színű termékekre is vonatkozik, mely alól kivételt képeznek azok a termékváltozatok, melyek (például, de nem kizárólagosan anyaguk miatt) normál esetben is eltérő áron kerülnek forgalomba.

Eltérő cseretermék választása esetén, ha az drágább mint az eredetileg vásárolt termék, a Szolgáltató a különbözetet kiszámlázza, ha a cseretermék olcsóbb, a Szolgáltató az 500 Ft-ot meghaladó különbözetet visszautalja. Az 500 Ft-ot el nem érő különbözet egy későbbi vásárláskor beszámításra kerül. Olcsóbb cseretermék választása esetén kérjük a csereigény bejelentő adatlapon a bankszámla adatait töltse ki. Visszautalásra kizárólag magyarországi bankszámlára van lehetőség. Amennyiben a Fogyasztó külföldi bankszámlára kéri a visszautalást a Szolgáltató az emiatt keletkező többletköltséget (3000 Ft) jogosult a visszautalt összegből levonni.

Az eredetitől különboző termék választása esetén a Szolgáltató jogosult a felhasználható egyenlegből levonni azokat a kedvezményeket, amelyek nem illették volna meg meg a fogyasztót ha eredetileg a cseretermék kerül megvásárlásra. Ilyen kedvezmény lehet például, de nem kizárólag: ingyenes szállítás, mennyiségi kedvezmény, csomagajánlat stb.

A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, nem használt (ebbe a méretpróba nem tartozik bele), nem szennyeződött, forgalomképes, gyári állapotú termék cseréjét vállalja. Ha a Fogyasztó a terméket nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, vagy azt már használatba vette, a Szolgáltató nem vállalja a termék cseréjét.

Kérjük a termék eredeti csomagolását (gyári zacskó, díszdoboz) is juttassa vissza részünkre.

Amennyiben a csere a termék állapota miatt nem lehetséges (sérült, használt, szennyeződött), de a terméket a Fogyasztó visszaküldte, azt a kapott állapotban a postai díjszabás szerinti áron, 1600 Ft-ért visszapostázzuk. Ha a Fogyasztó az így visszaküldött terméket nem veszi át, annak őrzését a Szolgáltató a visszaérkezéstől számított 90 napig vállalja. Ezen időtartam alatt a Fogyasztó írásban (e-mail, Kapcsolat üzenet) kérheti az ismételt postázást, a Szolgáltató visszajuttatás kapcsán felmerülő összes költségének előre utalással történő megfizetése mellett. Ezen költségek az első alkalommal történő postázás és visszaszállítás, valamint az ismételt postázás díja, mindösszesen 4150 Ft. Amennyiben a Fogyasztó az ismételt postázást a 90 napos őrzési idő alatt nem kéri, a csomagot a 90 nap elteltével a Szolgáltató megsemmisíti.

A visszaküldött csomagok felbontását minden esetben videofelvételen rögzítjük. Probléma esetén a felvételt kérés esetén a Fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk.

A Szolgáltató kizárólag azon csomagok átvételét vállalja, melyek feladóját egyértelműen rendeléshez tudja kapcsolni. Azon csomagok átvételét melyek feladójával nem állunk szerződéses kapcsolatban, nem vállaljuk, ezért kérjük, hogy az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében csomagon feladóként a rendelés leadásakor megadott adatokat (név és cím, telefonszám) tüntesse fel.

Kérjük Fogyasztóinkat, hogy ügyeljenek a visszaküldött csomagok megfelelő gondossággal történő lezárására, mert azon csomagok átvételét melyek esetén a visszaküldött termék a csomag felbontása nélkül hozzáférhető, nem vállaljuk. Ilyen esetben a csomag állapotát fényképen rögzítjük, azt kérés eseten a Fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk.

7. Elállási jog

7.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Elállásra higiéniai okból a törvény értelmében a következő esetekben nem tudunk lehetőséget biztosítani:
- bugyi esetén
- harisnya esetén
- férfi alsónadrág, bokszer esetén
- bugyit is tartalmazó szettek esetében a teljes szettre, bugyit tartalmazó egyrészes alsóneműk (body) esetén
- fürdőruháknál abban az esetben, ha a fürdőruha bugyi részéből a higiéniai védőfólia eltávolításra került az egy szettként árult termékeknél a teljes szettre
- tanga fürdőruha alsók esetén a a higiéniai védőfólia meglététől függetlenül
- tanga alsót tartalmazó fürdőruha szettek esetén a teljes szettre, tanga egyrészes fürdőruhák esetén

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a webáruházból terméket vásárol (a továbbiakban Fogyasztó).

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Fogyasztó a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére. A Fogyasztó elállási szándékát írásban, az info@befancy.hu e-mail címen, vagy a honlapon megtalálható Kapcsolat menüpontban, valamint a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett címre küldött postai levélben jelezheti ügyfélszolgálatunknak. A Szolgáltató az elállási szándékot e-mailben visszaigazolja. Ebből a célból a Fogyasztó az elállási nyilatkozat mintát letöltheti innen: Elállási nyilatkozat minta. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási szándéknyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Fogyasztó elállási szándéknyilatkozatának megérkezését a Szolgáltató a rendelés leadásakor megadott e-mail címre küldött levélben visszaigazolja. Az e-mail címben szereplő esetleges elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy postai úton történő jelzés esetén levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltatónak visszajuttatni. Kérjük, az elállási nyilatkozat minta kitöltött, eredeti példányát a visszaküldött termékkel együtt küldje el részünkre. Ezzel meggyorsítja a csomag feldolgozását.

Postacím:
Digital Inspiration Online Kft.
3129 Lucfalva, Vörösmarty út 12.1.ép.

A Szolgáltató mindent megtesz a visszaküldött csomagok átvétele érdekében, azonban kizárólag a Magyar Posta szolgáltatásával küldött csomagok átvételét tudja garantálni. Ennek oka egyrészt, hogy nem biztosítható hogy minden időpillanatban legyen az átvételre jogosult személy a megadott címen, továbbá a futárszolgálatok sajnos sok esetben téves helyszínen kísérlik meg kézbesítést így arról tudomást sem szerzünk. Ennek megfelelően kérjük a Felhasználókat, hogy lehetőség szerint a Magyar Posta csomag szolgáltatását vegyék igénybe a visszaküldéskor.

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napos határidő letelte előtt a Szolgáltató részére visszajuttatja, vagy kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megkezdte a termék visszajutattását.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak a portósan (utánvéttel) visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül a Szolgáltató az elállási nyilatkozaton megadott számlaszámra visszautalja a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Visszautalásra kizárólag magyarországi banknál vezetett bankszámlára van lehetőség. Amennyiben a Fogyasztó külföldi bankszámlára kéri a visszautalást a Szolgáltató az emiatt keletkező többletköltséget (3000 Ft) jogosult a visszautalt összegből levonni.

Amennyiben a Fogyasztó nem a rendelés egészétől, csak bizonyos termékektől áll el, a Szolgáltató a kiszállításért fizetett díjat nem utalja vissza, mivel a szállítási költség nem a rendelt termékek darabszáma alapján kerül kiszámításra, továbbá a visszafizetett összegből jogosult levonni azokat a kedvezményeket, amelyek a visszaküldött termékek megvásárlása nélkül nem illették volna meg a fogyasztót. Ilyen kedvezmény lehet például, de nem kizárólag: ingyenes szállítás, mennyiségi kedvezmény, csomagajánlat stb.

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (méretpróba) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Fogyasztó felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100% is lehet. Szolgáltató követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Amennyiben a termék értékcsökkenésének mértéke 100%, terméket a kapott állapotban, a postai díjszabás szerinti áron, 1600 Ft-ért visszapostázzuk. Ha a Fogyasztó az így visszaküldött terméket nem veszi át, annak őrzését a Szolgáltató a visszaérkezéstől számított 90 napig vállalja. Ezen időtartam alatt a Fogyasztó írásban (e-mail, Kapcsolat üzenet) kérheti az ismételt postázást, a Szolgáltató visszajuttatás kapcsán felmerülő összes költségének előre utalással történő megfizetése mellett. Ezen költségek az első alkalommal történő postázás és visszaszállítás, valamint az ismételt postázás díja, mindösszesen 4150 Ft. Amennyiben a Fogyasztó az ismételt postázást a 90 napos őrzési idő alatt nem kéri, a csomagot a 90 nap elteltével a Szolgáltató megsemmisíti.

Kérjük a termék eredeti csomagolását (gyári zacskó, díszdoboz) is juttassa vissza részünkre.

A visszaküldött csomagok felbontását minden esetben videofelvételen rögzítjük. Probléma esetén a felvételt kérésre a Fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk.

A Szolgáltató kizárólag azon csomagok átvételét vállalja, melyek feladóját egyértelműen rendeléshez tudja kapcsolni. Azon csomagok átvételét melyek feladójával nem állunk szerződéses kapcsolatban, nem vállaljuk, ezért kérjük, hogy az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében csomagon feladóként a rendelés leadásakor megadott adatokat (név és cím, telefonszám) tüntesse fel.

Kérjük Fogyasztóinkat, hogy ügyeljenek a visszaküldött csomagok megfelelő gondossággal történő lezárására, mert azon csomagok átvételét melyek esetén a visszaküldött termék a csomag felbontása nélkül hozzáférhető, nem vállaljuk. Ilyen esetben a csomag állapotát fényképen rögzítjük, azt kérés eseten a Fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk.

8. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Fogyasztó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

8.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Fogyasztó – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

A Szolgáltató a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és 151/2003. Korm. rendeletben meghatározottak szerinti jótállási kötelezettség terheli.
A jótállás kezdete a tényleges teljesítés ideje, tehát a terméknek a Felhasználó részére történő átadásának napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya kizárólag az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

  • nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

  • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó

  • elsősorban – választása szerint – a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

  • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit szem előtt tartva nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a 7.1 és a 7.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás nem érinti a Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a honlapon, az egyes termékek ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Felhasználó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

8.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a jogosult az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Digital Inspiration Online Kft.

Levelezési cím:3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12.1. ép.

E-mail cím: info@befancy.hu

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Digital Inspiration Online Kft.

Levelezési cím:3129 Lucfalva, Vörösmarty u. 12.1. ép.

E-mail cím: info@befancy.hu

A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatban esetlegesen felmerülő panaszokat csakis és kizárólag írásos formában (levél, e-mail) tudja elfogadni, tekintettel arra, hogy azok jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig való megőrzését (változatlan formájú, megjeleníthető őrzést 3 évig) csak így tudja biztosítani. A panasz kivizsgálását haladéktalanul megkezdi a Szolgáltató.

A Felhasználó által tévesen ill. pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. Nem terheli felelősség a Szolgáltatót az abból adódó károkért, ha a Felhasználó az adatait a Szolgáltatónak fel nem róható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi, vagy azok hozzáférhetővé válnak.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást, e-mailben törtőnő jelzés esetén az e-mail elküldésének dátumát jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Címe: 3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Tel: 32/511-116

Fax: 32/511-118

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése.

ODR Link

Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták és vitás kérdések rendezéséhez.

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A bejelentőlap kitöltéséhez szükséges szolgáltatói adatok megtekinthetők az Információk menüpont alatt.

10. Egyéb

10.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követően leadott rendelésekre érvényes

10.2. Rendelések teljesítésének korlátozása

Abban az esetben, ha a Felhasználó korábbi rendelése kapcsán a megküldött termék átvételét a Szolgáltató előzetes értesítése nélkül megtagadta, vagy azt nem kereste, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó későbbi rendeléseit kizárólag előre utalás fizetési móddal teljesítse.

Amennyiben a fenti körülmény egynél több alkalommal fordul elő, a Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés teljesítésének megtagadására. Ebben az esetben a rendelés visszautasításáról a Felhasználót e-mailben értesíti.

10.3. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

10.4. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő linkre kattintva érhető el: adatvédelmi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.06.13.

 
© 2016-2024 Digital Inspiration Online Kft.
Töltés...